Çiğdem Kudiaki Kimdir?

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, Klinik Psikoloji yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.

1992 yılında başladığı meslek yaşamında Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü (şimdi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı) , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD ve Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü gibi çeşitli kurumlarda görev yapmıştır. Uzun yıllar nöroloji ve psikiyatri hastalarına nöropsikolojik değerlendirme uygulamaları konusunda çalışmış ve bazı öğrenme, bellek ve yürütücü işlev testlerinin ülkemize uyarlanması konusunda bilimsel çalışmalar yürütmüştür.

Geştalt Terapi Derneği bünyesinde Prof. Dr. Ceylan Daş ve Dr. Feza Balkaya tarafından verilmiş olan 900 saatlik Geştalt Terapi kuramsal ve yaşantısal eğitimini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Ceylan Daş’ın liderliğinde yürütülen “Haydi Gel! Yeni Bir Film Seyredelim” Geştalt yaşantı grubunda asistanlık yapmaktadır.

2012 yılından bu yana kendi merkezinde yetişkinlere psikolojik danışmanlık ve nöropsikolojik değerlendirme konusunda hizmet vermektedir.

Çeşitli üniversitelerde klinik psikoloji, psikoterapi ve nöropsikolojik testler konusunda yarı zamanlı dersler vermektedir.

Geştalt Terapi Dergisi: Temas, Türk Psikoloji Yazıları ve Klinik Psikoloji Dergisi Akademik Danışma Kurulu’nda yer almaktadır.

Türk Psikologlar Derneği, Nöropsikoloji Derneği (kurucu üye) ve Geştalt Terapi Derneği üyesidir. 2009 yılından bu yana Geştalt Terapi Derneği yönetim kurulu üyeliği sürmektedir.

Eğitim

2007-2013 Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Uygulamalı (Klinik) Psikoloji ABD Doktora Diploması
1997-2002 Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Uygulamalı (Klinik) Psikoloji ABD Bilim Uzmanlığı Diploması
1986-1991 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Diploması

Tezler

Kudiaki, Ç. (2013). Migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan ve olmayan kişilerde Geştalt temas biçimlerinin, öfke ve anksiyete düzeyleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kudiaki, Ç. (2002). Cinsel doyum ile evlilik doyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Mesleki Görevler

2012-devam ediyorÇiğdem Kudiaki Bireysel ve Kurumsal Gelişim ve Danışmanlık (Özel)
Ankara
2008-2012Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji A.B.D.
Uzman Psikolog – Nöropsikolog
2003-2007Mersin Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Uzman-Öğretim Görevlisi
2001-2003Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji A.B.D.
Uzman Psikolog
1992-2001Başbakanlık SHÇEK (Kadın ve Aile Politikaları Bakanlığı)
Psikolog

Akademik Sertifikalar

1. Geştalt Terapi Eğitimi: 2009-2013. 900 saat – Geştalt Terapi Derneği

2. EFPA EuroPsy Kayıtlı Psikolog Belgesi:  Avrupa Profesyonel Psikologlar Birliği EFPA’nın Avrupa Birliği için ön gördüğü Belgesine hak kazanmıştır.  2 Kasım 2015’de TR-008831-201511 kayıt no ile EFPA-TPD tarafından belgelenmiştir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Yayınlar

• Arıca Polat, B.S., ve Kudiaki, Ç. (2020). Alzheimer Hastalığında Bilişsel Temelli Terapiler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(3):224-8.

• Aslan, A., Kudiaki, Ç. & Dinç, D. (2019). The Predictor Effect of Demographic Variables in Assessing Semantic Fluency Test for Healthy Adults Aged 50 and Above. The Journal of Neurobehavioral Sciences.

• Kudiaki,Ç, Aslan, A., Dinc, D. (2018). Comparison of visual and verbal memory performance of adults aged 50 and above: 3K3Ş, Logical memory test. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 5(2):72-81.

• Kudiaki,Ç, Aslan, A., Dinc, D. (2018). A study on comparison of original and parallel forms of Three Words and Three Shapes Test. Turkish Journal Neurology, 24:252-258.

• Kudaki, Ç, & Sezgin, N. (2018). Baş ağrısı olan ve olmayan grupların Geştalt temas biçimleri, öfke ve anksiyete düzeyleri açısından incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 21:68-78.

• Aslan, A., Kudiaki, Ç., Dinc, D. ve Özge, A. (2018). Comparing Of Learning And Memory Functions Of Patients With Prodromal Vascular Dementia And Prodromal Alzheimer’s Disease With Healthy Control Group. International Journal of  Scientific and Technological Research, 4(9), 32-36.

• Kudiaki, Ç. (2017). Nasıl öğren(m)iyorum? Öğrenme ve Geştalt terapi yaklaşımı. Temas: Geştalt Terapi Dergisi, 2:83-123.

• Kudiaki, Ç. (2012). Nöropsikolojik değerlendirmenin aşamaları. Nöropsikoloji Dergisi, 1(1):14-22.

• Sorgun, M.H., Kudiaki, Ç., & Yiğit, A. (2011). Down sendromlu hastada demans ile beraber senil miyoklonik epilepsi. Epilepsi, 17(2):61-64.

• Kudiaki, Ç. (2010). Alzheimer hastalığı, vasküler demans ve lewy cisimcikli demansta öne çıkan bilişsel bozulmalar. Türk Geriatri Dergisi, 13, Özel Sayı 3:47-51.

• Ergün, U., Özer, G., Sekercan, S., Artan, E., Kudiaki, Ç, Üçler, S., Coşkun, O., & İnan, L. (2009). Headaches in the different phases of relapsing-remitting multiple sclerosis: a tendency for stabbing headaches during relapses. Neurologist, 15(4):212-6.

• Kudiaki, Ç. (2008). Parkinson hastalığı ve bilişsel işlevler. Türkiye Klinikleri: Parkinson Hastalığı Özel Sayısı, 1(4): 131-138.

• Kudiaki, Ç., & Aslan, A. (2008). Bugün ayın kaçı? Sağlıklı kişilerde zaman oryantasyonu. Türk Nöroloji Dergisi, 14(5): 333-37.

• Kudiaki, Ç. & Aslan, A. (2008). Executive functions in a Turkish sample: Associations with Demographic variables and normative data. Applied Neuropsychology, 15:194-204.

• Öztürk, C., Özge, A., Yalin, O.O., Yılmaz, I.A., Delialioglu, N., Yıldız, C., Tesdelen, B., & Kudiaki, Ç. (2007). The diagnostic role of serum inflammatory and soluble proteins on dementia subtypes: correlation with cognitive and functional decline.
Behavioral Neurology, 18(4):207-15.

• Ergün, U., Say, B., Özer, G., Yıldırım, Ö., Kocatürk,Ö., Konar, D., Kudiaki, Ç., & İnan, L. (2007). Trial of a new pain assessment tool in patients with low education: The full cup test. International Journal of Clinical Practice, 61(10):1692-6.

• Kudiaki, Ç. & Aslan, A. (2007). The three words- three shapes test: Normative data for the Turkish elderly. Archieves of Clinical Neuropsychology, 22(5): 637–645.

• Kudiaki, Ç. (1999). Bilişsel davranışçı terapinin evlilik sorunlarına yönelik formülasyonu. Türk Psikoloji Yazıları, 2 (4): 15–42.

Kitap Bölümü ve Kitap Çevirileri

• Kudiaki, Ç. & Arıca Polat, B. (2022). Sağlıklı bir beyin için zihinsel etkinlikler. Ankara: Altınordu Yayınevi

• Kudiaki, Ç. (2022). Nöropsikoloji ve nöropsikoloji  değerlendirme ve aşamaları. Yetişkinle Klinik Görüşmeler. (Ed. N. Zabcı). İstanbul:İdeal Yayıncılık

• Kudiaki, Ç. (2021). Geştalt Terapi. Yetişkin Psikoterapileri. (Ed. N. Zabcı). İstanbul: İdeal Yayıncılık.

• Geldard, K., & Geldard, D. (2019). Çocuk Psikoterapisi(Çev. Ed. G. Erden & Ç.Kudiaki). Ankara: Nobel Yayınevi.

• Stahl, P. (2014). Velayet Değerlendirmeleri: Basitten Karmaşık Konulara (Çev. Ed. G. Erden & İ.Altınoğlu Dikmeer & Ç. Kudiaki). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

• Geldard, K., & Geldard, D. (2013). Çocuk Psikoterapisi(Çev. Ed. G. Erden & Ç.Kudiaki). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

• Kudiaki, Ç. (2009). Alzheimer hastalığı ve bilişsel süreçler. Psikopatolojilerde bilgi işleme süreçleri: Kuramdan uygulamaya, (Ed. M.Irak). Ankara:HBY

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler

• Kudiaki, Ç. (2019). Geştalt Terapi Perspektifinden Kendilik ve Nörobiyoloji. 3. Nörobilim Kongresi, 14-15 Aralık 2019, İstanbul.

• Kudiaki, Ç. (2019). Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik Değerlendirme. 3. Nörobilim Kongresi, 14-15 Aralık 2019, İstanbul.

• Kudiaki, Ç. (2019). Sinirbilim ve Geştalt Terapi: Bana kulak ver ki sana ses vereyim. 2. Geştalt Terapi Sempozyumu, 16-17 Mart 2018, İstanbul.

• Kudiaki, Ç. (2018). Geştalt Terapi Bakış Açısına Göre İnsanı Anlamak: İhtiyaçlar ve Direnç. 2. Nörobilim Kongresi, 15-16 Aralık 2018, İstanbul.

• Kudiaki, Ç. (2016). Nasıl Öğren(m)iyorum?: Öğrenme ve Geştalt Terapi Yaklaşımı. I. Ulusal Geştalt Sempozyumu, 14-15 Mayıs, İstanbul.

• Kudiaki, Ç., Sezgin, N., Yılmaz, B., Şener, Ö. & Daş, C. (2013). Migren ve gerilim tipi başağrısı olan ve olmayan kişilerin temas biçimlerinin, anksiyete ve öfke düzeyleri açısından incelenmesi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya.

• Aslan, A., Kudiaki, Ç., & Dinç, D. (2016). A new parallel form for 3W3S (three words and three shapes) test. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences . Rome, Italy, September 1-4.

• Kudiaki, Ç. (2010). Nöropsikolojik Değerlendirme. XV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 14-17 Temmuz 2010.

• Kudiaki,Ç., Aslan, A. (2008). The Three Words Three Shapes Test: Turkey Normative data. V. Uluslarası Kognitif Nörobilim Toplantısı. Marmaris

• Kudiaki,Ç., Aslan, A. (2008). Does the Clock Drawing test score vary according to age, the level of education or gender. V. Uluslarası Kognitif Nörobilim Toplantısı. Marmaris

• Kudiaki, Ç., Aslan, A. (2006). Renkli İz Sürme Testi’nin 20 yaş ve üstü yetişkin örneklemine ait normatif verileri. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.

© 2023 | Çiğdem Kudiaki resmi web sitesi.
Yazılı materyaller yazarın adı, soyadı ve web adresinin belirtilmesi koşulu ile kullanılabilir.

Made with by Fonksiyon Yazılım