Aktif Olalım Sağlıklı Kalalım
Zihinsel Sağlık Programı

Unutkanlığınız artıyor mu?
Dikkatiniz daha mı kolay dağılıyor?
Eskisi gibi hatırlamakta zorlanıyor musunuz?
Alzheimer Hastalığı sizi korkutuyor mu?

Unutkanlık, dikkat dağınıklığı her yaşta görülebilir. Özellikle stresli durumlar dikkat ve bellek sorunlarınızı arttırabilir. Bu nedenle her unutkanlığın Alzheimer Hastalığı olmadığı bilinmelidir.

Dikkat, odaklanabilme, hafıza-bellek, kelime bulma, işlem hızı ve karmaşık algısal işlevler yaşa bağlı olarak bir miktar değişebilmektedir.

Hıza dayalı işlevler yaşla birlikte yavaşlarken, bilgi dağarcığımıza ve tecrübelerimize bağlı mantıksal çıkarımlar ve sözel becerilerimiz öncesine göre daha iyi olabilmektedir.

Yaşa bağlı değişimler kaçınılmaz olabilmekle birlikte,  aktif kalan bir beyin değişimlere daha kolay adapte olabilecektir.

Bu nedenle zihnimizi etkin çalıştıracak özel, bilimsel olarak desteklenen uygulamalar bu adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir.

Bilimsel araştırmalar, ortaya çıkan zihinsel kayıpların erken dönemde fark edilmesi ve zihinsel olarak aktif olmanın bu süreçte olumlu etkileri olabildiğini göstermektedir.

Alttaki şekil, beyindeki hafızayla ilgili bölümlerin ağırlığının, zihinsel etkinliklerle arttırılabildiğini gösteren bir çalışmadan alınmıştır.

Kaynak: Train the Brain Consortium. Randomizedtrial on theeffects of a combinedpysical/cognitivetraining in aged MCI subjects: the Train the Brain study. SciRep. 2017 Jan 3:7;3947


Aktif Olalım Sağlıklı Kalalım
Zihinsel Sağlık Programı

Klinik Psikolog Dr. Çiğdem Kudiaki tarafından zihinsel etkinlikler yoluyla beynimizin daha etkin çalışmasını sağlamaya yönelik oluşturulmuş bir programdır.

Bireysel ve grup çalışması şeklinde yürütülmektedir.

Hem bireysel hem de grup etkinliklerinde, katılımcılarımızın kendisini rahat, güvende ve aktif hissetmesi en temel amacımızdır.


Ne Tür Uygulamalar Yapılmaktadır?

 • Konsantrasyon-oryantasyon,
 • Sözel- görsel dikkat ve bellek
 • Kelime bulma-türetme
 • Bulmaca-labirent-yapboz
 • Algısal işlevler
 • İlişki kurma-sıralama
 • Hesap yapma
 • Saat ve zaman etkinlikleri
 • Uyarlanmış sudoku
 • Mantık yürütme-zihinsel esneklik

Bu Programın Amacı

 • Dikkat, hafıza/bellek, öğrenme ve kelime bulma güçlükleri, karmaşık algısal işlevlerle ilgili uyarıcı etkinlikler yapılması
 • Beyin aktivitelerinin geliştirilmesi
 • Sosyal algı ve sözel iletişim becerilerinin güçlendirilmesi
 • Var olan zihinsel özelliklerin korunması
 • Problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirme yoluyla kendine güvenin arttırılması
 • Duyusal faaliyetler yoluyla yaratıcılığın pekiştirilmesi
 • Gündelik yaşam becerilerinin güçlendirilmesi
 • Boş vakitlerin değerlendirilmesi

Kimler Katılabilir?

 • Zihinsel aktivitelerini canlı tutmak isteyen herkes,
 • Hafif düzeyde unutkanlığı olanlar,
 • Alzheimer hastaları
 • Parkinson ve demans hastaları