Demans – Alzheimer Hastalığı

Bunama ya da demans, zihin işlevlerde kaybı niteleyen bir kelimedir. Alzheimer hastalığı bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenen bozukluktur ve beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ölmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Beyin hücrelerinde oluşan bu yıkımın nedeni henüz tam aydınlatılamamakla birlikte bazı risk faktörlerinden de söz edilmektedir. Zihinsel ve bedensel olarak aktif olma, Akdeniz tipi beslenme ve stres yönetimi gibi.

Yaşla birlikte zihinsel işlevlerde minimal değişimler normal sayılabilir. Ancak yaşa bağlı değişimleri, “yaş ilerleyince unutulur normaldir” diye düşünülmek yerine hastalık durumundan ayırt edebilmek önemlidir.  Eğer kendinizi zihinsel açıdan eskisinden farklı hissediyorsanız bu konuda uzman bir hekime danışmanız gerekebilir.


Nöropsikolojik Testler

Nöropsikolojik testler kullanılarak yapılan nöropsikolojik değerlendirme, zihinsel işlevlerin hangi durumda olduğu bilgisini edinmemize yarayan bir işlemdir. Bu işlem tek başına demans olup olmadığınızı belirlemez ancak unutkanlığınızın tipini ve derecesini belirleyerek doktorunuzu tanı koyma konusunda bilgilendirir. Ortalama 1 saat sürmektedir.


Aktif Bir Zihin İçin Neler Yapmalıyız?

* Yaşımız ilerledi diye köşeye çekilmemeliyiz. Hangi yaşta olursak olalım, pek çok ilgi alanı edinmek ve sürdürmek mümkündür.

* Yararlı olacak diye keyif almadan yaptığınız etkinlikler daha az yararlıdır. Onun yerine yapmaktan hoşlandığınız şeyleri yapın ve ilginizi çeken şeyleri arayın.

* Bulmaca çözmenin zihinsel işlevler üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Bulmaca çözmeyi sevmiyorsanız eğer, cevapları olan bir bulmacayı yanınıza alıp, bulamadığınız kelimeleri oradan bulup yazmak bile yararlı olacaktır. Siz kopya çekmekten, yakınlarınız da kopya vermekten çekinmeyin…?

* Gündelik yaşamda yaptığımız pek çok şey sanılanın aksine aslında oldukça karmaşık zihinsel eylemler içermektedir. Örneğin çekmeceleri düzeltmek, çamaşırları katlamak, yemek yapmak, ajanda tutmak, misafir ağırlamak gibi… Bunları yapmanız sizi hem fiziksel hem zihinsel olarak aktif tutar.

* Kendinizi olumsuz yönde eleştirmenin, daha iyi hatırlamanızı değil daha çok unutmanızı sağlayacağını unutmayın.


Aktif Olalım Sağlıklı Kalalım
Zihinsel Sağlık Programı

Unutkanlığınız artıyor mu?
Dikkatiniz daha mı kolay dağılıyor?
Eskisi gibi hatırlamakta zorlanıyor musunuz?
Alzheimer Hastalığı sizi korkutuyor mu?

Unutkanlık, dikkat dağınıklığı her yaşta görülebilir. Özellikle stresli durumlar dikkat ve bellek sorunlarınızı arttırabilir. Bu nedenle her unutkanlığın Alzheimer Hastalığı olmadığı bilinmelidir.

Dikkat, odaklanabilme, hafıza-bellek, kelime bulma, işlem hızı ve karmaşık algısal işlevler yaşa bağlı olarak bir miktar değişebilmektedir.

Hıza dayalı işlevler yaşla birlikte yavaşlarken, bilgi dağarcığımıza ve tecrübelerimize bağlı mantıksal çıkarımlar ve sözel becerilerimiz öncesine göre daha iyi olabilmektedir.

Yaşa bağlı değişimler kaçınılmaz olabilmekle birlikte,  aktif kalan bir beyin değişimlere daha kolay adapte olabilecektir.

Bu nedenle zihnimizi etkin çalıştıracak özel, bilimsel olarak desteklenen uygulamalar bu adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir.

Bilimsel araştırmalar, ortaya çıkan zihinsel kayıpların erken dönemde fark edilmesi ve zihinsel olarak aktif olmanın bu süreçte olumlu etkileri olabildiğini göstermektedir.

Alttaki şekil, beyindeki hafızayla ilgili bölümlerin ağırlığının, zihinsel etkinliklerle arttırılabildiğini gösteren bir çalışmadan alınmıştır.

Kaynak: Train the Brain Consortium. Randomizedtrial on theeffects of a combinedpysical/cognitivetraining in aged MCI subjects: the Train the Brain study. SciRep. 2017 Jan 3:7;3947


Aktif Olalım Sağlıklı Kalalım
Zihinsel Sağlık Programı

Klinik Psikolog Dr. Çiğdem Kudiaki tarafından zihinsel etkinlikler yoluyla beynimizin daha etkin çalışmasını sağlamaya yönelik oluşturulmuş bir programdır.

Bireysel ve grup çalışması şeklinde yürütülmektedir.

Hem bireysel hem de grup etkinliklerinde, katılımcılarımızın kendisini rahat, güvende ve aktif hissetmesi en temel amacımızdır.


Ne Tür Uygulamalar Yapılmaktadır?

 • Konsantrasyon-oryantasyon,
 • Sözel- görsel dikkat ve bellek
 • Kelime bulma-türetme
 • Bulmaca-labirent-yapboz
 • Algısal işlevler
 • İlişki kurma-sıralama
 • Hesap yapma
 • Saat ve zaman etkinlikleri
 • Uyarlanmış sudoku
 • Mantık yürütme-zihinsel esneklik

Bu Programın Amacı

 • Dikkat, hafıza/bellek, öğrenme ve kelime bulma güçlükleri, karmaşık algısal işlevlerle ilgili uyarıcı etkinlikler yapılması
 • Beyin aktivitelerinin geliştirilmesi
 • Sosyal algı ve sözel iletişim becerilerinin güçlendirilmesi
 • Var olan zihinsel özelliklerin korunması
 • Problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirme yoluyla kendine güvenin arttırılması
 • Duyusal faaliyetler yoluyla yaratıcılığın pekiştirilmesi
 • Gündelik yaşam becerilerinin güçlendirilmesi
 • Boş vakitlerin değerlendirilmesi

Kimler Katılabilir?

 • Zihinsel aktivitelerini canlı tutmak isteyen herkes,
 • Hafif düzeyde unutkanlığı olanlar,
 • Alzheimer hastaları
 • Parkinson ve demans hastaları